Mūsu klienti:

  • Jēkabpils pilsētas pašvaldība;
  • Jēkabpils novada pašvaldība;
  • Krustpils novada pašvaldība;
  • Viesītes novada pašvaldība;
  • Aknīstes novada pašvaldība;
  • Salas novada pašvaldība;
  • SIA „Specprojekts”;
  • SIA „K-RDB”;
  • SIA „Jēkabpils PMK”;

kā arī citas juridiskas un fiziskas personas