Par „GEO Mērniecību”Pilns uzņēmuma nosaukums ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GEO Mērniecība”. Uzņemums tika dibināts 2011.gada 27. janvārī.

Uzņēmuma pamatdarbība ir Kadastrālā uzmērīšana, Zemes ierīcība  Ģeodēziskie un Topogrāfiskie darbi.

Uzņēmuma mērķis ir sniegt augsti kvalitatīvus visu veidu mērniecības pakalpojumus iedzīvotājiem, pašvaldībām, valsts institūcijām, kā arī juridiskām personām, nodrošinot pakalpojuma pieejamību visā Latvijas teritorijā.

Darbā tiek izmantotas totālās stacijas, GPS, nivelieri un cita precīzākā un modernākā mērniecības tehnika.

Uzņēmumā darbojas divi sertificēti mērnieki ar lielu darba pieredzi:


Sandris Madžuls ar sertifikātiem

* Kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai

* Zemes ierīcības darbu veikšanai

 

un


Ainārs Eglītis ar sertifikātiem

* Ģeodēzisko darbu veikšanai

* Kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai

* Topogrāfisko darbu veikšanai